Strach

Jedním z důsledků interrupce je to, že rodiče dítěte narušili instinktivní biologickou bariéru, která bránila agresi vůči vlastnímu potomstvu. Lidé obyčejně důvěřují této přirozené, instinktivní bariéře. Po interrupci ale lidé ztrácí důvěru v tento instinkt. Začnou se bát vlastních impulzů, agrese a hněvu. Zvláště ženy se mohou obávat, že se něco podobného stane znovu.

Objevuje se také obava z odplaty, resp. strach, že se mnou bude naloženo stejně jako s dítětem. Rodiče mohou cítit strach z bolestivé smrti, např. smrti roztrháním, jíž bylo podrobeno dítě. Mají strach, že je druzí nechají v nouzi na holičkách. Tyto motivy se mohou objevit v nočních můrách

< Pocit viny
Hněv >