Zanedbávání v citové oblasti

Jedním z projevů PAS u matek je snížená schopnost nebo neschopnost naplnit emoční potřebu dítěte. Takový člověk, který vyrůstá s nedostatkem citových projevů, je pak hledá v jakýchkoliv kontaktech- i zraňujících (může se stát obětí šikany, násilí nebo zneužívání).

< Opakovaná interrupce