Snížená schopnost rodičovství

Interrupce může v člověku narušit schopnost být rodičem:

- Lidé mohou věřit, že v důsledku přerušení těhotenství jsou jako rodiče neadekvátní.

- Zdá se, že mezi rodiči a ostatními dětmi /dítětem, které se narodili se objevují vzorce úzkostného připoutání. Tento typ připoutání může narušovat schopnost dítěte prozkoumávat své okolí, a v důsledku brzdit jeho vývoj a jeho zrání k autonomii.

- Neukončený smutek (tedy násilné přerušení vazby k potracenému dítěti) ztěžuje rodičům vytváření dobrého připoutání k dalším dětem. Existují některé známky toho, že po aborci má matka menší tendenci dotýkat se svého dítěte a že ho rovněž méně kojí.

< Hněv
Zraněná osobní a pohlavní identita >