Hněv

Žena ale i muž se může hněvat na potracené dítě (nebýt jeho, nemuseli by čelit bolesti a vině), na sebe sama (pro to, na čem se podíleli), na svého partnera (pro nedostatek podpory; protože je v rozhodujícím okamžiku opustil, nebo kvůli tomu, že je do interrupce vmanipuloval), na Boha (že nezasáhl), na rodiče, na lékaře atd. Jelikož si neuvědomují skutečný zdroj hněvu, mohou si jej vybíjet na druhých.

< Strach
Snížená schopnost rodičovství >